0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Houding van jongeren tegenover de doodstraf

Als studenten in het 2de jaar Maatschappelijke Veiligheid te Vives Kortrijk, kregen wij in het vak Kwalitatieve en Kwantitatieve Onderzoeksmethoden de opdracht om een onderzoek te verrichten naar actuele veiligheidsthema’s.

Wij kregen de opdracht om onderzoek te verrichten naar de houding van Vlaamse jongeren tegenover de doodstraf. Hiervoor dienen we uw visie en mening over (dood)straffen en gerelateerde onderwerpen te bekomen.

Wij hebben ervoor gekozen om 1ste jaar studenten uit Sociaal-Agogisch Werk en uit Handelswetenschappen en Bedrijfskunde te bevragen.

Hartelijk dank voor uw deelname
Luca Devos, Aären Laloo, Tom Aerts, Milo Cousserier & Jari Goemaere

Een opmerking over uw privacy. 

Deze enquête is anoniem. De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

Er zijn 7 vragen in deze enquête.